Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Ρουμελιώτης Μάνος, Καθηγητής, Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων (ΦΕΚ 358Γ/18-4- 2008),

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία (ΦΕΚ 72Γ/29-4- 1998)

Ψάννης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1706Γ/18-12- 2014)

Μαμάτας Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα και Ποιότητα Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1417Γ/6-12- 2013)

Πετρίδου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές, (ΦΕΚ 657Γ/29-5- 2014)

Σουραβλάς Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Αναδιανομή Δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα (ΦΕΚ 1417Γ/6-12- 2013)